C.O.V. EX ANIMO
/

ZINGEN IS GELUK

 

Over ons

C.O.V. Ex Animo is een oratoriumvereniging die op 22 april 1919 is opgericht. Al meer dan 100 jaar zingt het koor jaarlijks de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Daarnaast worden in het najaar klassieke werken van andere componisten uitgevoerd zoals het Requiem van Mozart, het Stabat Mater van Rossini, maar ook meer moderne werken als bijvoorbeeld Nicolas de Flue van Honegger, Rejoice in the Lamb van Britten, in het najaar van 2014 Kinot, een oratorium over de Klaagzangen van Jeremia, speciaal voor ons koor geschreven door René Samson. In het najaar van 2017 heeft het koor Die Jahreszeiten van Haydn uitgevoerd.  

C.O.V. Ex Animo heeft ook veelvuldig meegedaan aan het Kerstconcert van BplusC en zijn er enkele kleinere concerten  in verzorgingshuizen of tijdens speciale kerkdiensten waar Kerstrepertoire of Choralen uit de Matthäus op het programma staan.  

Ex Animo is een gezellige zangvereniging met zo’n 75 leden, die onder de enthousiaste leiding van dirigent Wim de Ru elke dinsdagavond repeteren. Onze vaste pianist bij het merendeel van de repetities is Wybe Kooijmans. Stemvorming wordt met enige regelmaat vormgegeven door alt-mezzo en zangpedagoog Margot Kalse.


12 april 2017 | Voorzitter Jan Vis over de aantrekkingskracht van de Matthäus Passion in een interview door Leiden.TV


 Interview op 13-04-2019 door Cultuur071, programma van Sleutelstad FM - met Ben Crul en Doortje van Helden (Eeuwfeestcommissie)


Historie

Op 22 april 1919 ontstond de Christelijke Zangvereniging 'Zangkoor Ex Animo' uit de fusie tussen 'Looft den Heer' en 'Prijst den Heer'. In 1922 kwam er een vaandel, waarvoor dat jaar twee vaandeldragers werden benoemd. Deze traden ruim een jaar later alweer af, onder andere wegens 'gebrek aan sympathie voor deze functie'. Toch is dat vaandel in die jaren regelmatig gevoerd tijdens allerlei optredens en concoursen. Omstreeks 1980 is besloten het vaandel in langdurig bruikleen af te staan aan het Leidse museum de Lakenhal. Het protocol voor incidenteel gebruik, bij jubilea, ervan berust in de archiefmap van 1919. In 1926 trad Herman de Wolff aan als dirigent. Onder zijn leiding is het koor muzikaal tot een eenheid gesmeed, onder meer door het uitvoeren van werken van vooral klassieke componisten. En dat laatste met grote kwaliteit getuige de vele prijzen, die Ex Animo vooral in de jaren tot aan de oorlog binnen sleepte.

In 1940 begon het koor met de uitvoering van alleen de koralen van de Matthäus Passion; het jaar daarop werd de uitvoering uitgebreid, en in 1942 volgde de eerste uitvoering. Sindsdien (met uitzondering van 1945, omdat de spoorwegen stil lagen) is de Matthäus Passion ieder jaar, soms meerdere keren, uitgevoerd.De Matthäus Passion is elk jaar een gebeuren, voor het koor als geheel en voor veel leden individueel, waar men in zowel muzikaal als religieus opzicht, naar uitkijkt! Na de oorlogsjaren is ook de traditie van het najaarsconcert (november) ontstaan. Dan worden werken van klassieke componisten als Haydn (Die Schöpfung), G.F. Händel (The Messiah), W.A. Mozart (Requiem), G.A. Rossini (Petite Messe Solennelle) ten gehore gebracht. 

Eind maart 1978 trad Herman de Wolff terug, en werd hij opgevolgd door onze huidige dirigent Wim de Ru. Deze zette de traditie voort, die onder zijn voorganger was ontstaan. Wel werd het jaar daarop besloten de naam van het koor te veranderen in Christelijke Oratorium Vereniging Ex Animo. Inmiddels worden ook werken van moderne componisten zoals bijvoorbeeld Nicolas de Flue van A. Honegger uitgevoerd. In 2014 heeft Ex Animo nog een wereldpremière uitgevoerd van het door René Samson speciaal voor het koor gecomponeerde 'Kinot' over de Klaagzangen van Jeremia.   

Het koor studeert met veel overgave en enthousiasme de muzikale werken in en schuwt daarbij een uitdaging niet! 
 

 
E-mailen