C.O.V. EX ANIMO
/

ZINGEN IS GELUK

 

AVG-Privacybeleid C.O.V. Ex Animo


C.O.V. Ex Animo registreert en verwerkt bepaalde persoonsgegevens. In dit beleid stellen we u op de hoogte van de omgang met deze gegevens. Het beleid is opgesteld volgens de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

| Artikel 1 Definities

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, emailadres en leeftijd. 

In de AVG valt onder een verwerking:

  • • Verzamelen, vastleggen en ordenen
  • • Bewaren, bijwerken en wijzigen
  • • Opvragen, raadplegen, gebruiken
  • • Verstrekken door middel van doorzending
  • • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen
  • • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
  • • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

 

| Artikel 2: Van wie verwerkt C.O.V. Ex Animo persoonsgegevens?

C.O.V. Ex Animo verwerkt persoonsgegevens van mensen die in relatie staan, stonden of komen te staan tot C.O.V. Ex Animo, zoals leden,projectleden, vrienden, concertbezoekers en leveranciers. C.O.V. Ex Animo verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (religie/medisch/etc.), tenzij de relatie dat zelf vraagt of het moet op basis van de wet.

 

| Artikel 3: Wat legt C.O.V. Ex Animo vast?

 C.O.V. Ex Animo legt het minimale dat nodig is vast voor een goed functioneren van de vereniging.

Voor concertbezoekers en vrienden is dit het mailadres en telefoonnummer en adresgegevens. Dit wordt gebruikt voor verzending van aangekochte toegangsbewijzen, evt. correspondentie en of nieuwsbrieven. Voor nieuwsbrieven kan men zich te allen tijde afmelden. 

Voor (project)leden is dit het mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, concertgegevens, stemgegevens, status lidmaatschap en adresgegevens. Dit t.b.v. Stemindeling en kwaliteit, verzending van koorcorrespondentie, weekbrieven en/of muzikale groet.

 

| Artikel 4: Toestemming

Voor (project)leden geldt dat zij met het aangaan van het lidmaatschap van C.O.V. Ex Animo toestemming geven voor het verwerken van de bedoelde gegevens. Bij het aangaan van het lidmaatschap worden zij gewezen op het privacybeleid en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Dit kan middels een aanmeldingsformulier, waarop het volgende bericht staat: 'Bij ondertekening gaat u akkoord met het Privacybeleid van C.O.V. Ex Animo, dat u op de website www.exanimo.nl kunt lezen of is bijgevoegd danwel op aanvraag is ontvangen. Dit bericht zal ook worden opgenomen in de procedure van de online kaartverkoop via www.exanimo.nl. U kunt te allen tijden uw gegevens inzien of vragen deze te wijzigen.' 

 

 | Artikel 5: Omgang met persoonsgegevens

C.O.V. Ex Animo gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en deze worden alleen verwerkt voor het muzikale/facilitaire doel dat bijdraagt aan goed functioneren van de vereniging. De persoonsgegevens worden zonder toestemming niet gedeeld met derden buiten de vereniging.

 

| Artikel 6: Wie is verantwoordelijk?

De Voorzitter is binnen C.O.V. Ex Animo verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van dit beleid. De bestuursfunctionarissen voorzitter, secretaris, penningmeester, vertegenwoordiger ledenzaken en algemene zaken zijn gebruikers van deze gegevens t.b.v. van het goed functioneren van de vereniging conform de richtlijnen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 
E-mailen