C.O.V. EX ANIMO
/

ZINGEN IS GELUK

 

Messe Solenelle

De Messe solennelle en l'honneur de Sainte-Cécile in G-groot, of kortheidshalve Messe solennelle de Sainte-Cécile, is een mis van Charles Gounod voor drie solisten, vierstemmig koor, orkest en orgel. Ze is aan de heilige Cecilia, de beschermheilige van de kerkmuziek, gewijd.
Nog tijdens het leven van Gounod verschenen talrijke uitgaven en bewerkingen van de mis, wat zeker een aanwijzing is voor de grote populariteit van het werk. Hoewel de Ceciliamis tot Gounods populairste werken behoort, wordt zij juist door koren slechts zelden uitgevoerd. Dat komt vooral door de rijke (en daarmee dure) orkestbezetting. In de originele partituur stonden bijvoorbeeld 6 harpen. 

Bijzondere delen in de mis 
Op vier plaatsen wijkt de Ceciliamis van het gebruikelijke Latijnse ordinarium af, namelijk in het Gloria, in het Agnus Dei alsook door de in andere missen in het geheel niet voorkomende voorbede. Daarenboven bevat de mis ook een zuiver orkestraal Offertorium, dat destijds overigens niet ongebruikelijk was. 

Voorbede:
De Voorbede had oorspronkelijk de volgende tekst: 'Domine, salvum fac Imperatorem nostrum Napoleonem, et exaudi nos in die qua invocaverimus te',
in het Nederlands: 'Heer, zegen onze keizer Napoleon, en verhoor ons op de dag waarop wij U aanroepen.'
Daar deze Voorbede (die overigens aan Napoleon III gewijd is, en niet aan Napoleon Bonaparte) niet meer actueel is, wordt heden ten dage meestal een andere tekst gebruikt. Afhankelijk van de staatsvorm wordt in de regel een van de volgende varianten gezongen:


• Domine, salvum fac regem nostrum (Heer, zegen onze koning);
• Domine, salvam fac reginam nostram (Heer, zegen onze koningin); ofwel
• Domine, salvam fac rem publicam (Heer, zegen de republiek).

 
E-mailen